Bài viết theo từ khóa: bình gas 12,5kg

Bộ bình gas an toàn elf gaz ( Gas đỏ Pháp)

Vỏ bình Tiêu chuẩn Được thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn DOT-4BA-240 (Tiêu Chuẩn Chế Tạo Bình Áp Lực Hoa Kỳ) và CODAP 95 (Tiêu Chuẩn Chế Tạo Bình Áp Lực Pháp)Áp suất thử 34 kg/cm2 (Cao gấp 2 áp suất làm việc tối đa) Nhiêt độ thử 880 - 920 độ (Giúp bình có độ co giãn cao) Thời hạn kiểm định Sản phẩm được tái kiểm định sau 5..

Đọc thêm